Būrelis „Smalsuolės bitutės“.

sb_01
sb_02
sb_03
sb_04
sb_05
sb_06
sb_07
sb_08
sb_09
sb_10
sb_11
sb_12
sb_13
sb_14
sb_15
sb_16
sb_17
sb_18
sb_19
sb_20
sb_21
sb_22
sb_23
sb_24
sb_25
sb_26
sb_27
sb_28
sb_29
sb_30
sb_31

Pastarųjų mėnesių ugdomojo proceso pasikeitimai įnešė daug naujų iššūkių mums pedagogams bei vaikams. Pradžioje nerimavome, kaip užtikrinsime vaikų kokybišką neformalųjį ugdymą, kokiais būdais ir priemonėmis gausime jų grįžtamąjį ryšį, koks bus bendradarbiavimas su tėvais. Mes, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pasitelkę informacines nuotolinio ugdymo platformas bei kompiuterinius programų įrankius, vykdėme ugdymą nuotoliniu būdu, rengėme užduočių paketus ir siuntėme juos vaikams. Labai smagu buvo gauti vaikų filmuotas ir fotografuotas veiklas, atliktas užduotis, eksperimentus, tėvelių pagyrimus ir padėkas už įdomias veiklas.
Džiaugiuosi motyvuotų santykių su vaikais, jų tėveliais palaikymu bei geranorišku ir glaudžiu bendradarbiavimu karantino metu.

 


 

 

bit1 bit2 bit3 bit4

 

Neformalaus būrelio „Smalsuolės bitutės“ vyr. pedagogė Lina Zubkienė