Rekvizitai

Kviečiame dirbti Gamtos mokykloje

Panevėžio gamtos mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms eiti (1 pareigybė, 40 val. per savaitę). Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – A2.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį (galimas koeficiento intervalas 8,0 – 8,2).
Pareigybės paskirtis – organizuoti mokyklos ūkinę veiklą, vadovauti pavaldaus personalo darbui, rūpintis mokyklos turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, inicijuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą mokykloje.

Daugiau informacijos čia ...