Rekvizitai

Dalyvaujame tarptautinėje GLOBE programoje

3 globe

GLOBE – tai NASA programa, skatinanti viso pasaulio mokinius stebėti aplinką, rinkti duomenis, bei skelbti juos bendroje duomenų bazėje. Lietuva į šią programą įsitraukė 2002 metais ir buvo 100-ji tai padariusi valstybė. Panevėžio gamtos mokykla šioje programoje pradėjo veiklą 2004 metais. Mokyklos mokiniai atlieka atmosferos ir fenologinius stebėjimus pagal GLOBE programos parengtas metodikas. Surinktų stebėjimo duomenų pagrindu, kasmet rengiamas skaidrių ar stendinis pranešimas GLOBE konferencijai. Lietuvoje šią programą koordinuoja LINEŠA - Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, kuri šiemet organizavo konferenciją Kauno VDU. Panevėžio Gamtos mokyklos mokinė Danielė Lukoševičiūtė konferencijoje pristatė stendinį pranešimą „Medžių stebėjimai pagal GLOBE programą“.