Parama

1,2 % PARAMA

Dėkojame visiems Panevėžio gamtos mokyklos bičiuliams už 2020 metais suteiktą paramą mokyklai. Mokinių tėvų, mokyklos darbuotojų ir kitų geros valios žmonių dėka šiais metais gavome 595 eurus 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Mokyklos tarybos sprendimu Jūsų skirtos lėšos bus panaudotos  mokykloje laikomų gyvūnų gerovės palaikymui bei naujų edukacinių erdvių kūrimui.

******************************************************

Paremkite Panevėžio gamtos mokyklą!

Pagal Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, Jūs galite skirti 1,2 % savo sumokėtos pajamų mokesčių sumos už praėjusius metus ne pelno siekiančioms organizacijoms. Prašome, pasinaudoti šia galimybe ir paremti  Panevėžio gamtos mokyklą. Jums tai visiškai nieko nekainuos, o mokyklai – bus labai naudinga. Jūsų parama bus naudojama mokykloje laikomų gyvūnų gerovės palaikymui bei naujų edukacinių erdvių kūrimui.

Tai galima atlikti tokiais būdais:

Pirmas būdas:

Įteikti tiesiogiai VMI arba atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą).

VMI prie FM interneto tinklapyje (adresu www.vmi.lt) skelbiama prašymo forma, kurią gyventojas gali atsispausdinti arba užpildyti kompiuteriu.

Atspausdintą formą galima gauti Panevėžio gamtos mokykloje (pildyti spausdintinėmis raidėmis).

Užpildytą popierinę formą galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Trumpos pildymo taisyklės.

 Antras būdas:

FR0512 formos pildymas internete (jeigu naudojatės internetine bankininkyste).
1Elektroninio deklaravimo sistema.

2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512 (04).

Forma FR 0512 (4).

Formos FR 0512 (4) pildymas ir prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį užpildymo ir pateikimo taisyklės.

SVARBU: nuo 2022-01-01, skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FR 0512.

 Panevėžio gamtos mokyklos duomenys pateikti žemiau:

Pavadinimas: Panevėžio gamtos mokykla.
Įstaigos kodas: 190862717.
Adresas:  Smėlynės g. 171, Panevėžys

Užpildytą formą galite atnešti į miesto VMI. Formą pristatyti VMI iki gegužės 1 d. (2020 m. iki gegužės 4 d.).

Nuoširdžiai dėkojame Jums už Jūsų paramą!