Edukacinė erdvė „Vydūno svetainė“

Vydunas1
Vydunas2
Vydunas1
Vydunas2
  

Edukacinė erdvė – Vydūno svetainė jos lankytojams leidžia sužinoti ir pajausti žmogaus kelius į sveiką gyvenseną ir prasmingą būtį, sekant Vydūno gyvenimo pėdsakais. Ypatingai čia akcentuojamas esminis sveikatos pamatas Vydūno mokyme – dvasinio prado stiprumas, žmogaus esmės gyvybingumas ir prasminga gyvensena. Niekas kitas taip labai nerūpėjo Vydūnui, kaip žmonių dvasinė sveikata. Vydūniškai žvelgiant, sveikata yra tik priemonė ką nors kurti ir savo žmoniškumą auginti. Vydūnas daug dėmesio skyrė ne tik dvasinei, bet ir socialinei sveikatai. Šiandien PSO sveikatą traktuoja kaip dvasinę, socialinę ir fizinę žmogaus gerovę, todėl Vydūno idėjos aktualios ir XXI amžiuje.
Edukacinė erdvė – Vydūno svetainė, sudaryta iš dviejų zonų: edukacinės patalpos su vaizdinėmis priemonėmis, tinkamais šiai erdvei interjero elementais ir edukacinės terasos, praplečiančios galimybes veikloms vasaros metu.