Rekvizitai

Gamtos mokyklos istorija

Istorija

Panevėžio gamtos mokykla – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, puoselėjanti žmogaus ir gamtos darnos idėjas. Įstaiga yra įsikūrusi vaizdingame parke, Tarpukariu statytoje buvusioje advokato Č.Petraškevičiaus viloje.
Panevėžio gamtos mokyklos istorija prasideda 1966 metų rugsėjo 1 dieną, kai buvo įsteigta Jaunųjų gamtininkų stotis. Pirmąja įstaigos direktore buvo paskirta E. Požėlienė. Įkurtai įstaigai buvo suteiktos patalpos Gogolio gatvės (dabar Smėlynės) 171-ąjame name. Bet į naujus namus Jaunųjų gamtininkų stotis galėjo įsikelti tik po dviejų metų – 1968-aisiais, kai išsikraustė čia buvę Kūdikių namai. Iki to laiko gamtininkai dirbo ketvirtos vidurinės mokyklos patalpose, turėdami tik vieną darbo stalą.
Pradžioje veikė tik 7 būreliai. Laikui bėgant augo Jaunųjų gamtininkų stotį lankančių vaikų skaičius, tuo pačiu didėjo ir būrelių pasirinkimas. Būrelių nariai atlikdavo mokslinius tyrimus ne tik Jaunųjų gamtininkų stoties teritorijoje, bet ir keliavo po rajoną, sudarinėjo gamtos paminklų sąrašus, rinko vaistažoles, žiemą veždavo maistą žvėreliams, sodino medelius, valė Žagienės ir Nevėžio upes.
1979 metais Jaunųjų gamtininkų stočiai pradėjus vadovauti G. Dyrienei, buvo tęsiami pradėti darbai. Jaunieji gamtininkai aktyviai dalyvavo respublikiniuose gamtininkų renginiuose. Mokiniai taip pat vykdavo į gamtines stovyklas Lietuvoje ir už jos ribų, buvo organizuojamos ekskursijos po Sovietų sąjungos gamtos kampelius ir botanikos sodus. Jaunųjų gamtininkų stotyje vykdavo miesto biologijos olimpiados, gamtos mokslus dėstančių mokytojų pasitarimai, gamtininkų sąskrydžiai, Medžiotojų, Žvejų ir Gamtos apsaugos draugijų posėdžiai.
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas atnešė pokyčių ne tik Lietuvai, bet ir Jaunųjų gamtininkų stočiai. 1991 metais įstaigai pradeda vadovauti nauja direktorė Regina Kliminskienė. Tų pačių metų spalį Jaunųjų gamtininkų stotis pervadinta į Panevėžio Jaunųjų gamtininkų centrą.
Atėjus naujai vadovei, sparčiai pildoma Zoologinė kolekcija. Priimami ir globojami sužeisti gyvūnai. 2004 metais atidaryta ,,Aiskaudos“ ligoninė, sėkmingai veikusi apie dešimt metų.
Kuriamos naujos edukacinės programos, pritraukė ne tik Panevėžio, bet ir kitų Lietuvos vietovių moksleivius. Centras atsiverė ir platesniam lankytojų ratui – buvo priiminėjamos organizuotos ekskursantų grupės bei pavieniai lankytojai.
Pradedama aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, tokiuose kaip „GREEN“, „Air Pollution Europe“, „BET-NET“, „Aplinkosaugos ir darnaus vystymosi tiltai“, ,,Globe“, „Mokykla ir gamta – be atliekų ir šiukšlių“, „Baltijos regiono gamtos mokyklų tinklas“.
1996 metais Jaunųjų gamtininkų centras šventė trisdešimtmetį. Ta proga buvo sukurtas logotipas su meškėnu ir medžio lapu ( aut. K. Šiaulytis).
1997 metais buvo sulaukta ypatingo svečio - centrą aplankė prezidentas V. Adamkus.
2005 metais įstaiga vėl pakeičia pavadinimą ir tampa Panevėžio gamtos mokykla.
2009-aisiais pradėta dalyvauti tarptautinėje Aplinkosauginio švietimo fondo Gamtosauginių mokyklų programoje, ir jau sekančiais metais buvo gauta pirmoji Žalioji vėliava ir sertifikatas. Nuo to laiko mokyklos fasadą kasmet puošia nauja Žalioji vėliava.
2020 metais mokyklos vadove tapo Vaiva Jankauskienė. Naujosios direktorės vadovaujamas kolektyvas toliau tęsia mokyklos tradicijas, plėtoja edukacinę veiklą, kuria naujas erdves, telkia bendruomenę aktyviai aplinkosauginei veiklai.