Dalyvavimas tarptautinėse programose

Gamtosauginės mokyklos

  • Paskelbta: 2022 m. sausio 12 d., Trečiadienis 07:14

gamtosaugine

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA – tarptautinė aplinkosauginio valdymo ir sertifikavimo programa švietimo įstaigoms. Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2004 m. Panevėžio gamtos mokykla sėkmingai dalyvauja veiklose nuo 2009 metų. Programą koordinuoja metodininkė Valda Briedienė
UNESCO ir Jungtinių Tautų Aplinkos programa (UNEP) pripažino Gamtosauginių mokyklų programą švietimo darniam vystymuisi modeliu, ji siejama ir su JT Darnaus vystymosi tikslais 2015-2030 metams. Dalyvavimas programoje telkia mokyklos bendruomenę aktyviai dalyvauti aplinkosauginėje veikloje, gerinti įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę.
2021 metais Panevėžio gamtos mokyklai už aktyvią aplinkosauginę veiklą dvyliktą kartą įteiktas tarptautinis Žaliosios vėliavos apdovanojimas ir Tarptautinis gamtosauginių mokyklų sertifikatas.

Tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa „GLOBE"

  • Paskelbta: 2022 m. sausio 12 d., Trečiadienis 07:10

globe

„GLOBE“ (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) programa – tai tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa, skirta mokinių mokymuis ir stebėjimams aplinkos labui, kurioje Gamtos mokykla dalyvauja nuo 2004 m. Programą koordinuoja vyresnioji metodininkė Rima Ivanauskienė.
Mokyklos mokiniai vykdo atmosferos ir fenologinius stebėjimus pagal tris GLOBE metodikas – medžių sužaliavimas pavasarį (Green up), medžių lapų spalvos kitimas ir lapų metimas (Green down) bei debesų stebėjimas (Clouds).
2021 metais mokykla duomenų apdorojimo centrui perdavė apie 500 stebėjimų, atliktų pagal tarptautinės programos GLOBE reikalavimus ir taisykles. Už metų pavasario fenologinės kampanijos stebėjimų rezultatus mokykla pelnė Europos ir Eurazijos regiono sertifikatą ir ženklelį. Remiantis tyrinėjimų rezultatais parengtas pranešimas „Medžių ir debesų stebėjimai Panevėžio gamtos mokykloje” ir perskaitytas kasmetinėje respublikinėje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro GLOBE programos mokinių darbų konferencijoje „Mano indėlis į pasaulinius aplinkosauginius stebėjimus”. Pranešimo autorės - programos „Kaip prisijaukinti lapę“ mokinės Danielė Lukoševičiūtė ir Elinga Bajorūnaitė, vadovė – mokytoja metodininkė Rima Ivanauskienė.

Projektas „Atverk duris vasarai“

  • Paskelbta: 2020 m. vasario 10 d., Pirmadienis 06:12

atverk2019 m. Gamtos mokykla dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Atverk duris vasarai“. Respublikinėje iniciatyvoje pristatėme  vaikų vasaros poilsio projektą  „Gamtos taku”.  Daug dėmesio skirta siekiant skatinti ir sudaryti galimybes vaikams judėti, bendrauti, lavinti kūrybiškumą, stebėti augalus ir gyvūnus,  ugdyti pomėgį tyrinėti aplinką, rūpintis ja.  Už aktyvias ir įdomias vaikų vasaros poilsio veiklas mokykla buvo apdovanota ministerijos padėkos raštu ir kelione į vieną moderniausių Europoje technologijų muziejų Varšuvoje – Koperniko mokslo centrą.