Dalyvavimas tarptautinėse programose

Gamtosauginės mokyklos

gamtosaugine

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA – tarptautinė aplinkosauginio valdymo ir sertifikavimo programa švietimo įstaigoms. Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2004 m. Panevėžio gamtos mokykla sėkmingai dalyvauja veiklose nuo 2009 metų. UNESCO ir Jungtinių Tautų Aplinkos programa (UNEP) pripažino Gamtosauginių mokyklų programą švietimo darniam vystymuisi modeliu, ji siejama ir su JT Darnaus vystymosi tikslais 2015-2030 metams. Dalyvavimas programoje telkia mokyklos bendruomenę aktyviai dalyvauti aplinkosauginėje veikloje, gerinti įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę. 2023 metais Panevėžio gamtos mokyklai už aktyvią aplinkosauginę veiklą keturioliktą kartą įteiktas tarptautinis Žaliosios vėliavos apdovanojimas ir Tarptautinis gamtosauginių mokyklų sertifikatas.
Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas 2023-2024 mokslo metams

Tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa „GLOBE"

globe1

„GLOBE“ (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) programa – tai tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa, skirta mokinių mokymuis ir stebėjimams aplinkos labui, kurioje Gamtos mokykla dalyvauja nuo 2004 m. Programą koordinuoja vyresnioji metodininkė Rima Ivanauskienė.
Mokyklos mokiniai vykdo atmosferos ir fenologinius stebėjimus pagal tris GLOBE metodikas – medžių sužaliavimas pavasarį (Green up), medžių lapų spalvos kitimas ir lapų metimas (Green down) bei debesų stebėjimas (Clouds).
2023 metais mokykla duomenų apdorojimo centrui perdavė apie 500 stebėjimų, atliktų pagal tarptautinės programos GLOBE reikalavimus ir taisykles. Remiantis tyrinėjimų rezultatais parengtas pranešimas „Kas pavasarį žydi žirginiais” ir pristatytas Kėdainių „ryto“ progimnazijos XXIII nacionalinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje „Gamta ir mes“, bei Gamtos mokyklos mokinių konferencijoje „Aplinka ir aš“. Pranešimo autorė - programos „Gamtos namai“ mokinė Danielė Lukoševičiūtė. 2023 metais Gamtos mokykla apdovanota tarptautiniu padėkos sertifikatu už aktyvią veiklą ir rezultatus 2023 metų rudens fenologinių stebėjimų kompanijoje.