Tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa „GLOBE"

globe

„GLOBE“ (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) programa – tai tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa, skirta mokinių mokymuis ir stebėjimams aplinkos labui, kurioje Gamtos mokykla dalyvauja nuo 2004 m. Programą koordinuoja vyresnioji metodininkė Rima Ivanauskienė.
Mokyklos mokiniai vykdo atmosferos ir fenologinius stebėjimus pagal tris GLOBE metodikas – medžių sužaliavimas pavasarį (Green up), medžių lapų spalvos kitimas ir lapų metimas (Green down) bei debesų stebėjimas (Clouds).
2021 metais mokykla duomenų apdorojimo centrui perdavė apie 500 stebėjimų, atliktų pagal tarptautinės programos GLOBE reikalavimus ir taisykles. Už metų pavasario fenologinės kampanijos stebėjimų rezultatus mokykla pelnė Europos ir Eurazijos regiono sertifikatą ir ženklelį. Remiantis tyrinėjimų rezultatais parengtas pranešimas „Medžių ir debesų stebėjimai Panevėžio gamtos mokykloje” ir perskaitytas kasmetinėje respublikinėje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro GLOBE programos mokinių darbų konferencijoje „Mano indėlis į pasaulinius aplinkosauginius stebėjimus”. Pranešimo autorės - programos „Kaip prisijaukinti lapę“ mokinės Danielė Lukoševičiūtė ir Elinga Bajorūnaitė, vadovė – mokytoja metodininkė Rima Ivanauskienė.