Gamtosauginės mokyklos

gamtosaugine

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA – tarptautinė aplinkosauginio valdymo ir sertifikavimo programa švietimo įstaigoms. Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2004 m. Panevėžio gamtos mokykla sėkmingai dalyvauja veiklose nuo 2009 metų. 
UNESCO ir Jungtinių Tautų Aplinkos programa (UNEP) pripažino Gamtosauginių mokyklų programą švietimo darniam vystymuisi modeliu, ji siejama ir su JT Darnaus vystymosi tikslais 2015-2030 metams. Dalyvavimas programoje telkia mokyklos bendruomenę aktyviai dalyvauti aplinkosauginėje veikloje, gerinti įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę.
2021 metais Panevėžio gamtos mokyklai už aktyvią aplinkosauginę veiklą dvyliktą kartą įteiktas tarptautinis Žaliosios vėliavos apdovanojimas ir Tarptautinis gamtosauginių mokyklų sertifikatas.

Panevėžio gamtos mokyklos gamtosauginis komitetas 2021-2022 m. m.
Panevėžio gamtos mokyklos gamtosauginės mokyklos veiksmų planas 2021 -2022 m.m.