Edukacinės programos mokiniams

PAPUOŠK NAMUS VELYKOMS

Priešmokyklinio ugdymo bei 1-6 klasių mokiniams

Veikla (1 val. 30 min.) organizuojama kovo-balandžio mėn.

* Ieškos Velykų reikšmės ir gamtos reiškinių sąsajų;
* aptars pagrindines šventės tradicijas ir papročius;
* atpažins lietuvių liaudies margučių marginimo simbolius ir būdus;
* pasigamins velykinę dekoraciją naudodami gamtinę medžiagą;
* žais velykinius žaidimus.

 

 PAVASARIS KVIEČIA Į DARŽĄ

Priešmokyklinio ugdymo bei 1-4 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama balandžio – gegužės mėn.

* Sužinos, kokios priemonės reikalingos daržininkui;

* išsiaiškins, kas yra daržas, ežia, lysvė, kompostinė;

* mokysis praktinėje veikloje atpažinti ir įvardinti dirvožemio rūšis;

* subedžios dirvožemį lysvėse, grėbstis, purens, lygins;

* aptars žaidybinėse situacijosebūtiniausias sąlygas augalui augti;

* dalyvaus, judriuosiuose edukaciniuose žaidimuose.

 

GERA GLOBOTI GYVŪNUS

3-5 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Įsivertins savo galimybes laikyti namuose augintinius;
* atliks užduotis pojūčiams lavinti, komandoje dalinsis idėjomis;
* užmegs artimą santykį su gyvūnais;
* supras artimos bei pozityvios bičiulystės su gamta vertę.

 

AUGINKIME KARTU. DERLIAUS NUĖMIMAS

Priešmokyklinio ugdymo bei 1-4 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama rugsėjo – spalio mėn..

* atliks praktines užduotis aiškindamiesi, kas yra „augalo gyvybės ratas“;
* darbuosis darže: kas, raus, skins daržoves, jas apdoros;
* subedžios, sugrėbs ir išlygins pakeltų lysvių dirvožemį;
* dalyvaus komandiniame žaidime - estafetėje „Vikrusis daržininkas“;
* lavins pojūčius žaisdami „Atspėk daržovę iš kvapo, skonio, formos“.
* mokysis gerbti darbą, džiaugtis rezultatais.

 

„PIRKDAMAS - MĄSTAU, RŪŠIUODAMAS - TAUPAU

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-4 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Kalbėsis apie žmogaus atsakomybę saugant gamtą ir aplinką;
* aiškinsis taupaus ir tausojančio vartojimo svarbą, atliekų rūšiavimo naudą;
* susipažins su perdirbimo ir rūšiavimo simboliais;
* mokysis praktinėje veikloje rūšiuoti buitines atliekas;
* atliks kūrybines užduotis panaudojant buitines atliekas;
* įgis elementarų supratimą apie atliekų tvarkymą Panevėžio regione.

 

„NAMINIAI GYVULIAI IR PAUKŠČIAI“

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-4 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su „Gaspadinės“ ūkyje laikomais naminiais gyvuliais ir paukščiais;
* aptars, kokią naudą teikia gyvūnai žmonėms;
* išsiaiškins kaimo sodyboje gyvūlių priežiūrai naudojamų daiktų paskirtį;
* mokysis vyti virvę;
* atliks praktinį darbą, priskirdami kiaušinius ir plunksnas konkretiems paukščiams;
* atsakinės į sumanius viktorinos klausimus įtvirtindami įgytas žinias.

 

„MŪSŲ SODŲ PAUKŠČIAI“

2 klasės mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su dažniausiai sutinkamais sodų paukščiais;
* aiškinsis, kokie reikalingi paukščiams namai;
* sužinos, ką ir kur jie lesa, sudarys pasirinkto paukščio meniu;
* bandys atskirti sodo paukščius iš jų balsų įrašų;
* įsivertins savo žinias.

 

„MIŠKO GYVŪNAI“

3 klasės mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su Lietuvos miškų gyvūnais;
* „apgyvendins“ miško gyvūnus vaizdžiajame miško plane;
* sužinos, kuo jie minta, kaip įrengia savo namus, kaip augina vaikus;
* dalyvaus lietimo pojūčių konkurse „Kam tai priklauso?“;
* spręs kryžiažodį.

 

„PLĖŠRIEJI IR VANDENS PAUKŠČIAI“

4 klasės mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Aptars Lietuvos paukščių įvairovę;
* išmoks skirti plėšrius ir vandens paukščius;
* mokysis pažinti keletą paukščių iš jų balsų;
* atliks praktinį darbą skiriant plasnojamąsias, pūkines, kontūrines plunksnas;
* tyrinės plunksnos sandarą mikroskopu.

 

„MANO MAŽASIS DRAUGAS“

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-5 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su gyvūnėlių, laikomų namuose, įvairove;
* sužinos apie gyvūnų asmeninius daiktus;
* susipažins praktinėje veikloje su jų namais;
* sužinos, kaip ir kuo lesinti bei šerti augintinius;
* įrengs pasirinktam gyvūnui namus.

 

„ŠVIETIMAS APIE GYVŪNŲ GEROVĘ“

1-5 klasės mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su pagrindiniais gyvūnų poreikiais ir jų laisvėmis;
* žais žaidimą- spėlionę „ Kas šių daiktų šeimininkas?;
* žiūrės filmuką apie naminių gyvūnų priežiūrą;
* atliks užduotį „Surask gyvūnui šeimininką“;
* dalyvaus edukacinės pasakos „Kaip Rainis namų ieškojo“ kūrime;
* reflektuos kalbėdami apie gyvūnų poreikius ir laisves.

 

„KNYGOS DRAUGAS“

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-6 klasių mokiniams

Veikla (1 val.) organizuojama visus metus.

* Diskutuos, kaip atliekas galima prikelti antram gyvenimui;
* gilinsis į knygos draugo – skirtuko- istoriją, puošimo būdus.
* analizuos džiovintų augalų savybes ir jų panaudojimą kūrybiniuose darbeliuose;
* susipažins su augalų džiovinimo būdais, sąlygomis, priemonėmis;
* pasigamins gamtine medžiaga dekoruotą knygos skirtuką;
* patirs kūrybinio darbo džiaugsmą.

 

„ATLIEKOS – GYVŪNŲ ŽUDIKĖS“

1- 6 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Aptars požiūrį į gamtos teršimą atliekomis, poveikį klimato kaitai;
* nagrinės atliekas, kurios, paliktos gamtoje, gali tapti mirtinais spąstais gyvūnams;
* ieškos sąsajų tarp įvairių rūšių gyvūnų ir atliekų, nešančių jiems mirtį;
* dalyvaus Skardinės, Stiklinės ir Laikraščio „gelbėjimo akcijoje“;
* atliks kūrybinę-pažintinę užduotį, panaudojant atliekas ir gamtinę medžiagą.

 

„INKILAI – UOKSINIŲ PAUKŠČIŲ NAMAI“

1- 8 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su artimiausios aplinkos uoksiniais paukščiais;
* analizuos vaizdinę informaciją apie paukščius, lizdus, inkilus;
* vertins inkilų gamybai naudojamų medžiagų kokybę;
* mokysis įvertinti inkilų gamybos klaidas ir pasekmes paukščių gerovei;
* atliks praktinę inkilo išmatavimo ir kokybės įvertinimo užduotį;
* nustatys, kokiai paukščių rūšiai yra tinkamas konkretus inkilas.

 

„BESTUBURIAI IR STUBURINIAI GYVŪNAI

5 - 6 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su Gamtos mokyklos stuburiniais ar bestuburiais gyvūnais;
* analizuos praktinėje veikloje bestuburių ir stuburinių gyvūnų požymius;
* priskirs gyvūnus reikiamai sistematinei grupei interaktyvioje veikloje;
* jungs pagal sistematiką giminingus gyvūnus viktorinoje „Rask mano giminaitį“;
* reflektuos apie praktinės patirties naudą mokantis zoologiją.