Savivaldybės finansuojami projektai

Projektas „Aplinkai draugiškas panevėžietis“ plėtoja Panevėžio miesto visuomenės ekologinį sąmoningumą per mokyklos edukacines veiklas ir puoselėjamą bei atnaujinamą išskirtinę edukacinę aplinką

Gamtos mokyklos organizuojamos edukacinės veiklos ir puoselėjama išskirtinė edukacinė aplinka veiksmingai ugdo Panevėžio miesto bendruomenės ekologinį sąmoningumą. Panevėžio miesto savivaldybė aplinkosaugos švietimo projektui „Aplinkai draugiškas panevėžietis“ įgyvendinti 2018 metais buvo skirta 3320,00 Eur. Šiais metais projekto veiklos sutelkė per 8500 dalyvių: 4578 - renginiuose, mokymuose ir praktinėse veiklose dalyvavę mokiniai; 571 - renginiuose dalyvavę pedagogai; 3355 - ekskursijų ir edukacinių pamokų dalyviai. Organizuoti 9 renginiai ir 2 mokymai mokiniams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, 2 renginiai pedagogams, 28 projektiniai praktiniai mokymai ikimokyklinio amžiaus vaikams. Aktyviausi renginių dalyviai už pasiekimus projekto lėšomis skatinti dovanėlėmis, kurių įgyta už 520,00 Eur, renginių organizavimui įgyta priemonių už - 450,00 Eur. Vaikams, mokiniams, pedagogams, vietos bendruomenių nariams ir visuomenės atstovams, dalyvavusiems projekto renginiuose, įteikti 488 diplomai, padėkos ir pažymėjimais, o juose pažymėti 563 asmenys. Pažinimo ir ugdymo tikslais išlaikyta ir prižiūrėta Gamtos mokyklos gyvūnų kolekcija. 2018 metų pabaigai kolekciją sudarė 47 gyvūnų rūšys (12 žinduolių, 18 paukščių, 5 roplių, 5 žuvų ir 7 vabzdžių rūšys rūšys), 179 individai (žinduolių, paukščių, roplių, žuvų atstovai, neįskaitant smulkių vabzdžių rūšių). Gyvūnų pašarams, jų laikymo sąlygų gerinimo priemonėms ir medikamentams panaudota 1500,0 Eur projekto lėšų. Gyvūnėlių Sodo išlaikymas teikia Gamtos mokyklai išskirtinumą miesto lankomų objektų tarpe ir yra puiki priemonė vaikų ugdymui ir edukacijai. Įgyvendintos mokyklos edukacinės aplinkos atnaujinimo ir stiprinimo priemonės: įrengtas „Sodininko - daržininko namelis“, mokyklos gėlynai papildyti rožių sodinukais, atnaujinta kambarinių gėlių kolekcija, įgyta vazonų, įrengtos lentynos, įrengti aptvarėliai smulkiems gyvūnams ir kt.

Projektas „Gamtos taku“ plėtoja vaikų socializacijos galimybes organizuojant Panevėžio miesto vaikų užimtumą vasaros atostogų metu
Vaikų vasaros poilsio projektui „Gamtos taku“ iš savivaldybės gauta 400,00 Eur; 60 vaikų (14 vaikų iš nepasiturinčių šeimų) dalyvavo dieninės stovyklos veiklose. Atnaujintos mokyklos patalpos ir edukacinės erdvės sudarė puikias sąlygas įgyvendinti suplanuotas veiklas. Stovyklos metu buvo įgyvendinta 28 veiklos, puoselėjančios žmogaus ir gamtos darną. Projekto lėšomis organizuotas vaikų maitinimas, įsigyta ugdymo ir kanceliarinių bei higienos priemonių. Rėmėjų lėšomis organizuoti du edukaciniai renginiai, tėvų lėšos skirtos vaikų pramogoms.

Projektas „Mokausi sveikai gyventi“ ugdė vaikų sąmoningumą, formuojant sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos bei atsakingos elgsenos nuostatas, mokant kurti sveikatai palankią aplinką
Projektas „Mokausi sveikai gyventi“ buvo finansuotas iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, šiam tikslui skirta 1000,0 Eur. Veiklos orientuotos į vaikų emocinio sveikatingumo ugdymą bei fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos įgūdžių populiarinimą ir lavinimą. Sutelkta per 270 vaikų: organizuoti 2 jau tradiciniais tapę fizinio aktyvumo renginiai „Aš ir Tu – Mes visi kartu“, „Gamtos sveikatingumo takas“; vasaros metu miesto bendrojo lavinimo mokyklų pradinukams organizuoti aktyvieji rytmečiai „Sveika, vasara, ateinu!”; vykdytos patirtinės praktinės veiklos „Augalų pilnatvė“, vaikų emociniam ugdymui buvo skirtas užsiėmimų ciklas „Ką galiu, kai…”. Įsigyta inventoriaus, kanceliarinių priemonių edukacijai bei higienos prekių, priemonių su projektą viešinančia informacija.

Projektas „Noriu būti saugus“ diegė Panevėžio miesto vaikams ir jaunimui atsparumą neigiamiems socialiniams veiksniams, organizuojant kryptingą, saugų, patrauklų mokinių užimtumą po pamokų ir vasaros, rudens, žiemos atostogų metu
Gautas finansavimas 300 eurų. Sutelkta 300 dalyvių, iš jų 50 - iš socialinės rizikos šeimų. Organizuoti 9 renginiai, 2 iš jų jungtinę veiklos bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiose mokyklose („Ąžuolo” ir „Beržų“ progimnazijose). Kiti įgyvendinti projekto renginiai: vasaros stovykla „Bendraminčių rytmečiai“, diskusija, tiriamoji mokinių veikla ir sportinė pramoga „Ar verta rūkyti?”, praktinė veikla su Gamtos mokyklos gyvūnais „Aš noriu pasirūpinti kitu“, prevencinis - edukacinis renginys „Draugystės laužas”, susitikimai su Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūne „Smurtas artimoje aplinkoje. Kas tai? Kaip elgtis, jį pastebėjus?“, skleista informaciją miesto bendruomenei apie įgyvendintus projekto etapus. Įsigyta priemonių edukacinėms veikloms ir projekto dalyvių skatinimui: žaidimai, daiktadėžės, magnetai, liemenės su atšvaitais, atšvaitai, kanceliarinės ir higienos bei švaros pre