Savivaldybės finansuojami projektai

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROJEKTAS „GAMTOS TAKU“ plėtoja mokinių užimtumą vasaros atostogų metu ir yra orientuotas į jų saviraiškos, pažinimo bei lavinimosi poreikius. Projektas turi senas tradicijas, puikiai žinomas panevėžiečių tarpe. Dieninėje stovykloje 1-4 klasių mokiniai gali atsitraukti nuo telefono ir interneto, jiems sudaromos galimybes kiekvieną dieną džiaugtis gamtos artumu neišvažiuojant iš miesto. Pažintis su augalais ir gyvūnais, fizinis aktyvumas, edukacinės pamokos ir įdomios kūrybinės veiklos žadina stovyklautojų smalsumą, skatina vaizduotę, formuoja ekologiško tvaraus gyvenimo būdo nuostatas, sudaro sąlygas vaikų saviraiškai, turiningam laisvalaikio leidimui ir poilsiui. Stovykloje organizuojami gamtos objektų stebėjimo ir tiriamieji darbai, gyvūnų ir augalų priežiūra, sportinės ir orientacinės varžybos, turnyrai ir estafetės, judrūs, stalo lavinamieji ir vaidmenų žaidimai, pramogos, konkursai, žygiai, praktiniai mokymai ir kūrybinės dirbtuvėlės, diskusijos prie laužo. Kiekvieną dieną dalis laiko skiriama projektinei STEAM tiriamajai veiklai – augalų pasaulio pažinimui. 2023 metais birželio-rugpjūčio mėnesiais vasaros užimtumo veiklos organizuotos 8 grupėse. Dalyvavo 123 mokiniai. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros organizuotoje iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ mokyklos vaikų vasaros poilsio projektas buvo įvertintas vieno iš organizatorių kelione į Lenkiją. 

Projekto įgyvendinimui Panevėžio miesto savivaldybė skyrė 750,00 Eur finansavimą.

atverk duris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJOS PROJEKTAS „Aš ir tu – mes visi kartu” skirtas organizuoti vaikų saugų, aktyvų, patrauklų užimtumą, užtikrinant jų emocinės, psichinės sveikatos būklės gerinimą bei siekiant diegti atsparumą neigiamiems socialiniams veiksniams. Šis projektas yra tęstinis, vykdomas mokykloje nuo 2008 m.
2023 metais projekto veiklose dalyvavo 200 dalyvių, iš jų 25 socialinę riziką patiriantys vaikai.. Renginyje ,,Ateik ir tu ‘‘ mokiniai su projekto partneriais - Juozo Zikaro draugovės skautais diskutavo apie psichotropinių medžiagų, elektroninių cigarečių vartojimo žalą. Birželio mėnesį vyko projekto dalyvių piknikas „Aš ir tu – mes visi kartu !“, skirtas mokinių aktyvumo, pozityvaus mąstymo bei bendravimo įgūdžiams tobulinti. Jo metu dalyviai išbandė save įvairiose veiklose bei rungtyse. Renginio ,,Stok. Pagalvok. Pirmyn.‘‘ metu Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai bei Panevėžio apskrities VPK kinologai su vaikais diskutavo apie psichotropinių medžiagų žalą, vaikų teises ir pareigas. Mokiniai taip pat mokėsi atpažinti smurtą bei sužinojo, kur kreiptis pagalbos. Tolerancijos dienai paminėti buvo organizuojamas renginys ,,Aš noriu tave išgirsti‘‘. Renginio metu kartu su Panevėžio visuomenės sveikatos biuro psichologe buvo diskutuojama apie toleranciją, draugystę. Žaisdami Panevėžio ,,Rožyno‘‘ progimnazijos mokytojos pademonstruotus teatro žaidimus, mokiniai mokėsi valdyti stresą bei emocijas. Visų renginių metu projekto dalyviai gautas žinias ir įgūdžius įtvirtino kūrybinėse veiklose.
Projekto įgyvendinimui Panevėžio miesto savivaldybė skyrė 450 Eur finansavimą.

Kartu

 

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTAS „APLINKAI DRAUGIŠKAS PANEVĖŽIETIS – DARNAUS GYVENIMO LINK“ skirtas Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų ekologiniam sąmoningumui, aplinkosauginiam švietimui ir ugdymui. Tai tęstinis priemonių ir renginių ciklas, kuriame dalyvauja įvairių švietimo įstaigų vaikai, mokiniai ir mokytojai, miesto bendruomenės nariai. Veiklos orientuotos į tvaraus ir aplinkai draugiško gyvenimo būdo nuostatų formavimą, skatina aktyvią dalyvių poziciją veikti gamtos labui. Aplinkosauginė informacija skleidžiama per mokykloje organizuojamus aplinkosauginius renginius ir mokymus, bei rengiamas informacines - vizualias priemones mokyklos edukacinėse erdvėse. Šis projektas pažinimo ir ugdymo tikslais padeda puoselėti vienintelę mieste zoologinę kolekciją. 2023 metais visose projekto veiklose dalyvavo apie 6645 miesto visuomenės nariai: projekto renginiuose ir mokymuose dalyvavo 5445 vaikai, mokiniai ir mokytojai, mokyklos edukacines erdves aplankė per 1200 pavienių lankytojų ir pasinaudojo projekto lėšomis parengtomis edukacinėmis lauko priemonėmis „Vabzdžių namai“ , “Roplių ir graužikų pasivaikščiojimo trasa - tuneliu“, skirtomis stebėti ir pažinti vabzdžius ir mažuosius gyvūnėlius. Panevėžio miesto vaikams ir mokiniams organizuoti 9 aplinkosauginiai - gamtiniai renginiai ir treji mokymai. Projekto veikla viešinta mokyklos interneto svetainėje www.gamtosmokykla.lt ir socialinio tinklapio Facebook mokyklos paskyroje, bei 5 straipsniuose žiniasklaidoje.
Projekto įgyvendinimui Panevėžio miesto savivaldybė skyrė 3185,00 Eur finansavimą.

darnus

 

 „IŠGIRSTI PAČIĄ SLAPČIAUSIĄ GAMTOS KALBĄ“- tai piešinių konkursas, kurį Gamtos mokykla 2023 m. organizavo 32-ąjį kartą. Jis buvo vykdomas kaip vaikų ir jaunimo meno projektas, kurį finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Vaikų piešinių konkursui pateikta 982 kūrybiniai darbai iš 6 šalių: Kinijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovėnijos, Slovakijos, Indijos.

Vertinimo komisijos, kurią sudarė Dailininkų sąjungos nariai ir Panevėžio miesto mokyklų dailės mokytojai, sprendimu keturiose amžiaus grupėse 111-kos kūrybinių darbų autoriai pripažinti konkurso laureatais, kurie buvo apdovanoti rėmėjų ir projekto lėšomis įsteigtais prizais. 216 mokytojas parengė ir paskatino mokinius dalyvauti mūsų konkurse. Kūrybinių darbų sulaukėme iš 122 skirtingų ugdymo įstaigų.
Laureatų darbai iki spalio mėnesio yra eksponuojami Gamtos mokyklos „Žaliojoje galerijoje“. Vėliau dalyvių ir laureatų darbai iškeliauja į Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos filialus - „Žalioji pelėda“ „Žiburėlis“ bei „Šiaurinė biblioteka“.
Projekto įgyvendinimui buvo skirta 390 Eur.

Paroda1