Savivaldybės finansuojami projektai

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROJEKTAS „GAMTOS TAKU“ plėtoja užimtumą vasaros atostogų metu, orientuotas į vaikų saviraiškos, pažinimo bei lavinimosi poreikius. Dieninėje stovykloje organizuojami gamtos objektų stebėjimo ir tiriamieji darbai, gyvūnų ir augalų priežiūra, sportinės ir orientacinės varžybos, turnyrai ir estafetės, judrūs, stalo lavinamieji ir vaidmenų žaidimai, pramogos, konkursai, žygiai, praktiniai mokymai ir kūrybinės dirbtuvėlės, diskusijos ir rytmečiai prie laužo. Projektas turi senas tradicijas, puikiai žinomas panevėžiečių tarpe
2021 metais birželio - rugpjūčio mėnesiais veiklos organizuotos 8 grupėse po 5 dienas. Dalyvavo 98 mokiniai. Projekto įgyvendinimui Panevėžio miesto savivaldybė skyrė 450,00 € finasavimą. Dieninės stovyklos veiklos pristatytos respublikinei iniciatyvai „Atverk duris vasarai“ ir pelnė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėką.

atverk duris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJOS PROJEKTAS „NORIU BŪTI SAUGUS“ skirtas organizuoti vaikų ir jaunimo saugų, aktyvų, patrauklų užimtumą po pamokų ir vasaros, rudens, žiemos atostogų metu, užtikrinant jų emocinės, psichinės sveikatos būklės gerinimą bei siekiant diegti atsparumą neigiamiems socialiniams veiksniams. Šis projektas yra tęstinis, vykdomas mokykloje nuo 2008 m.
2021 metais projektą vykdė 12 pedagogų, veiklos sutelkė 450 dalyvių. Gautas finansavimas – 500,00 €. Organizuotos pažintinės-praktinės veiklos: popietės „Labas, pagaliau susitikom!”, „Laužas – stovyklavietės širdis“, „Šokam į daržininko batus!“, trijų dienų vasaros stovyklėlė Gamtos mokykloje „Bendraminčių rytmečiai“, susitikimas su Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnu „Smurtas artimoje aplinkoje – šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas, knygos skirtuko „Netylėk, kreipkis pagalbos!” gaminimas, lapų grėbimas ir kūrybinis panaudojimas sportinei veiklai „Lapų labirintai” ir kt. Projekte dalyvavo ne tik Panevėžio gamtos mokyklos grupių mokiniai, bet ir socialinių partnerių komandos iš Panevėžio Beržų, „Ąžuolo” progimnazijų bei Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos.

Lapu labirintai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTAS „APLINKAI DRAUGIŠKAS PANEVĖŽIETIS“ skirtas Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų ekologiniam sąmoningumui, aplinkosauginiam švietimui ir ugdymui. Tai tęstinis priemonių ir renginių ciklas, kuriame dalyvauja įvairių ugdymo įstaigų vaikai, mokiniai ir pedagogai, vietos bendruomenių nariai. Veiklos orientuotos į tvaraus ir aplinkai draugiško gyvenimo būdo nuostatų formavimą, skatina aktyvią visuomenės poziciją veikti gamtos labui. Aplinkosauginė informacija skleidžiama mokyklos edukacinėse erdvėse seminarų, mokymų, ekskursijų ir edukacinių pamoku metu. Organizuojami konkursai, viktorinos, akcijos, olimpiados, konferencijos ir kt. Šis projektas pažinimo ir ugdymo tikslais padeda puoselėti vienintelį mieste gyvūnėlių sodą.
2021 metais visose projekto veiklose dalyvavo per 6700 miesto vaikų, mokytojų ir visuomenės narių: projekto renginiuose ir mokymuose dalyvavo per 5200 vaikų ir mokinių, mokyklos edukacines erdves aplankė per 1500 lankytojų. Panevėžio miesto vaikams ir mokiniams organizuoti aplinkosauginiai renginiai: „Pelėdžiukas 2021“ – pradinių klasių mokinių gamtos olimpiada, „Padovanok namus sparnuočiui“ - inkilų paukšteliams gamybos akcija, . „Aplinka ir aš“ - mokinių gamtininkų mokslinė konferencija, „Rudens kraitelė 2021“ - ekologinė – edukacinė akcija, „Mažesni už mus“ – renginiai skirti paminėti Šv. Pranciškaus ir pasaulinę gyvūnų dieną, „Rūšiuoji + perdirbi = saugai + taupai“ - viktorina 5-6 klasių mokiniams, skirta Europos atliekų mažinimo savaitei, „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ - paukštelių globos akcija, „Papuoškime šventes žibintais“ - kūrybinės žibintų dirbtuvės 1-4 klasių mokiniams. Organizuoti pažintiniai –aplinkosauginiai mokymai Panevėžio miesto ugdymo įstaigų vaikams: „Laboratorija lagamine“ –paminint pasaulinę vandens dieną „Medžio pamoka“ – skirta medelių sodinimui, „Pirkdamas - mąstau, rūšiuodamas – taupau“ - siekiant atkreipti dėmesį į perdėtą vartotojiškumą, „Stebiu, pažįstu ir mokausi gamtoje”- pasaulinės aplinkos apsaugos dienai paminėti ir kt. Projektui įgyvendinti skirtas savivaldybės finansavimas - 1400,00 €, rėmėjų parama -1030,00 €.

stebiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„IŠGIRSTI PAČIĄ SLAPČIAUSIĄ GAMTOS KALBĄ“- tai piešinių konkursas, kurį Gamtos mokykla 2021 m. organizavo 30-tus metus. Tačiau šiais metais jis buvo vykdomas kaip vaikų ir jaunimo meno projektas, kurį finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 640 Eur.
Vaikų piešinių konkursui pateikta 1203 kūrybiniai darbai iš 10 šalių: Baltarusijos, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Slovėnijos, Švedijos, Vokietijos, Indijos.
Vertinimo komisijos, kurią sudarė Dailininkų sąjungos nariai ir Panevėžio miesto mokyklų dailės mokytojai, sprendimu keturiose amžiaus grupėse 111-kos kūrybinių darbų autoriai pripažinti konkurso laureatais, kurie apdovanoti rėmėjų ir projekto lėšomis įsteigtais prizais. Prisiminimui buvo išleistas geriausių kūrybinių darbų katalogas, kurį gavo kiekvienas nugalėtojas. Parodos atidarymas ir nugalėtojų apdovanojimas buvo organizuotas mokyklos kieme. Dėl karantino ribojimų planuotos meninės dalies šventės metu atsisakyta, tačiau šventės dalyviai galėjo pasisemti patirties apžiūrėdami laureatų piešinius mokyklos parke eksponuotoje parodoje, pasidžiaugti edukacinėmis erdvėmis, pasivaišinti arbata. Laureatų darbai iki spalio mėnesio buvo eksponuojami Gamtos mokyklos „Žaliojoje galerijoje“, o jos nespėję pamatyti, turėjo galimybę aplankyti Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos filialuose „Žalioji pelėda“ „Žiburėlis“, „Šiaurinė biblioteka“.

Isgirsk