Respublikiniai projektai

Projektas „Atverk duris vasarai“

  • Paskelbta: 2020 m. vasario 10 d., Pirmadienis 06:12

atverk2019 m. Gamtos mokykla dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Atverk duris vasarai“. Respublikinėje iniciatyvoje pristatėme  vaikų vasaros poilsio projektą  „Gamtos taku”.  Daug dėmesio skirta siekiant skatinti ir sudaryti galimybes vaikams judėti, bendrauti, lavinti kūrybiškumą, stebėti augalus ir gyvūnus,  ugdyti pomėgį tyrinėti aplinką, rūpintis ja.  Už aktyvias ir įdomias vaikų vasaros poilsio veiklas mokykla buvo apdovanota ministerijos padėkos raštu ir kelione į vieną moderniausių Europoje technologijų muziejų Varšuvoje – Koperniko mokslo centrą.

Konkursas – akcija „Sveikatos fiesta 2018“

  • Paskelbta: 2019 m. vasario 22 d., Penktadienis 08:45

fiesta1
fiesta2
fiesta3
fiesta4
fiesta5
fiesta6
fiesta7

Respublikiniame sveikatos ugdymo veiklų konkurse – akcijoje „Sveikatos fiesta 2018“ Gamtos mokykla dalyvavo pirmą kartą. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizuoja sveikatos ugdymo veiklų konkursą-akciją „Sveikatos fiesta“ nuo 2014m. Konkurso-akcijos tikslas – suaktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų bendruomenių, jaunimo organizacijų veiklą: bendromis mokinių, mokytojų ir bendruomenės pastangomis kurti inovatyvią ir integruotą visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.
Šiais metais pirmą kartą Sveikatos ugdymo veiklos vyko visus metus, o konkursui mokykla pristatė projekto „Mokausi sveikai gyventi“ idėjas ir renginio „Aš ir Tu – Mes visi kartu“ veiklas.
Vertinimo komisija, peržiūrėjusi ir įvertinusi konkurso-akcijos dalyvių darbus, už organizuotas veiklas, kūrybiškai ir originaliai pateiktus darbus, paskelbė 20 konkurso dalyvių ir pakvietė dalyvauti aktyvių veiksmų dienose – edukacinėje išvykoje Lenkijoje 2018 m. spalio 18–20 d. Mokyklai atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Kuzmienė.
Naujausios Lenkijos ir Lietuvos sveikatingumo programose dalyvaujančių mokyklų patirtys buvo pristatytos Liublino mokykloje „Szkola Podstawowa Nr. 38“, Lenkijoje, susitikime su Sveikatingumo programos mokyklų dalyviais. Aktyvių veiksmų dienų dalyviams buvo organizuotos ir pažintinės ekskursijos į Chelmo, Zamostės, Žemutinio Kazimiežo miestus. Bendravimas su lenkų kolegomis leido pasitikrinti, ar teisingame kelyje esame plėtodami vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą. Bendrystė kelionės metu su kolegomis praturtino mus

Priedas: Sveikatos ugdymo veiklų konkurso-akcijos ,,Sveikatos fiesta 2018“ protokolas

Renginys „Mokyklų edukacinių erdvių konkursas 2018“

  • Paskelbta: 2019 m. vasario 21 d., Ketvirtadienis 13:43

Mokyklos bendruomenė 2018 m. sėkmingai dalyvavo respublikiniuose renginiuose.
Mokykla tapo LMNŠC organizuoto „Mokyklų edukacinių erdvių konkurso 2018“ prizininke.
Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.
Rugsėjo 17–22 d. Mokyklų edukacinių erdvių konkurso prizininkai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas remiantis Čekijos ir Vokietijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi“, mokyklai atstovavo direktorė Regina Kliminskienė. Spalio 18 d. Vilniaus universiteto Botanikos sode vyko 6-oji tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“, kurioje buvo pristatyta Lietuvos ugdymo įstaigų geroji patirtis, kuriant edukacines erdves ir jas pritaikant formaliajam ir neformaliajam vaikų ugdymui(si), o „Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurso“ nugalėtojams įteikti Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštai už inovatyvių edukacinių erdvių kūrimą ir jų naudojimą ugdymo(si) procesui, atminimo ženklai-lentos bei organizatorių ir rėmėjų atminimo dovanos
Priedas: „Edukacinių erdvių konkurso protokolas 2018“