Renginys „Mokyklų edukacinių erdvių konkursas 2018“

Mokyklos bendruomenė 2018 m. sėkmingai dalyvavo respublikiniuose renginiuose.
Mokykla tapo LMNŠC organizuoto „Mokyklų edukacinių erdvių konkurso 2018“ prizininke.
Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.
Rugsėjo 17–22 d. Mokyklų edukacinių erdvių konkurso prizininkai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas remiantis Čekijos ir Vokietijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi“, mokyklai atstovavo direktorė Regina Kliminskienė. Spalio 18 d. Vilniaus universiteto Botanikos sode vyko 6-oji tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“, kurioje buvo pristatyta Lietuvos ugdymo įstaigų geroji patirtis, kuriant edukacines erdves ir jas pritaikant formaliajam ir neformaliajam vaikų ugdymui(si), o „Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurso“ nugalėtojams įteikti Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštai už inovatyvių edukacinių erdvių kūrimą ir jų naudojimą ugdymo(si) procesui, atminimo ženklai-lentos bei organizatorių ir rėmėjų atminimo dovanos
Priedas: „Edukacinių erdvių konkurso protokolas 2018“