Tarptautiniai projektai

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA

  • Paskelbta: 2019 m. vasario 21 d., Ketvirtadienis 13:22

Gamtosauginis

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA – tarptautinė aplinkosauginio valdymo ir sertifikavimo programa švietimo įstaigoms. Nuo 2004 m. Gamtosauginių mokyklų programa įgyvendinama Lietuvoje.
Panevėžio gamtos mokykla sėkmingai dalyvauja veiklose nuo 2009 metų. Programą koordinuoja metodininkė Valda Briedienė
•UNESCO ir Jungtinių Tautų Aplinkos programa (UNEP) pripažino Gamtosauginių mokyklų programą švietimo darniam vystymuisi modeliu.
•Gamtosauginių mokyklų programa turi ryšį su JT Darnaus vystymosi tikslais 2015-2030.
Gamtosauginės mokyklos yra fundamentali iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas, tapti bendruomenių pokyčių lyderiais. Tai ideali priemonė gerinti įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę
Naudojama Septynių žingsnių metodika padeda siekti maksimalių aplinkosauginių pokyčių.
2019 m. įvykdyti pagrindiniai 7 programos žingsniai į gamtosauginę veiklą įtraukė visą mokyklos bendruomenę:
Atnaujintas mokyklos Gamtosauginis komitetas 2019;
• Atliktas aplinkosauginis auditas mokykloje;
Įgyvendintas 2019 m. veiksmų planas;
• Atliktas veiklos įvertinimas;
• Gamtosauga nuolat integruojama į mokymosi procesą;
• Įtraukiama mokyklos bendruomenė;
Sukurtas gamtosauginis kodeksas.
2019 metais Panevėžio gamtos mokyklai už aktyvią aplinkosauginę veiklą
dešimtą kartą įteiktas tarptautinis Žaliosios vėliavos apdovanojimas ir
Tarptautinis gamtosauginių mokyklų sertifikatas

„GLOBE“ (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) programa

  • Paskelbta: 2019 m. vasario 21 d., Ketvirtadienis 13:17

globe
globe2
globe3
globe4
globe5
globe6
globe7
„GLOBE“ (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) programa – mokymasis ir stebėjimai aplinkos labui - tai tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa, telkianti mokinius, mokytojus ir mokslininkus tyrinėti aplinką. Ši programa skirta gamtamoksliniam vaikų ir jaunimo ugdymui, praktinių įgūdžių formavimui bei tarptautiniam bendradarbiavimui.

GLOBE programos idėja buvo paskelbta 1994 m. Pasaulinės žemės dienos metu kovo 21 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lietuvą programos idėjos pasiekė 1999 m. Buvo surengtas pirmasis pažintinis seminaras, kuriame GLOBE programa pristatyta šalies ugdymo institucijų atstovams.
Gamtos mokykla dalyvauja programoje nuo 2004 m. Per tą laiką, koordinavimo centro duomenimis, išsiųsta per 5600 duomenų. Mokyklos mokiniai vykdo atmosferos ir fenologinius stebėjimus pagal tris Globe metodikas – medžių sužaliavimas pavasarį (Green up), medžių lapų spalvos kitimas ir lapų metimas (Green down) bei debesų stebėjimas (Clouds). Programą koordinuoja vyresnioji metodininkė Rima Ivanauskienė.
2018 m. pagal tarptautinės programos Globe reikalavimus ir taisykles duomenų apdorojimo centrui Jungtinėse Amerikos Valstijose perduota apie 500 stebėjimo duomenų, atliktų mokyklos mokinių ir mokytojų pastangomis.
Įgyta patirtimi mokiniai dalijasi respublikinėje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Globe programos konferencijoje, kasmet parengdami pranešimus, pagrįstus stebėjimais. Remiantis tyrinėjimų rezultatais, 2018m. parengtas pranešimas „GLOBE programos įgyvendinimas Panevėžio gamtos mokykloje“ ir perskaitytas konferencijoje „Mano indėlis į pasaulinius aplinkosaugos stebėjimus“ (pranešimo autorės, programos „Žemei reikia draugų“ mokinės I. Petraitytė ir A. Rapkevičiūtė, vadovė – mokytoja metodininkė Rima Ivanauskienė ).