„GLOBE“ (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) programa

globe
globe2
globe3
globe4
globe5
globe6
globe7
„GLOBE“ (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) programa – mokymasis ir stebėjimai aplinkos labui - tai tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa, telkianti mokinius, mokytojus ir mokslininkus tyrinėti aplinką. Ši programa skirta gamtamoksliniam vaikų ir jaunimo ugdymui, praktinių įgūdžių formavimui bei tarptautiniam bendradarbiavimui.

GLOBE programos idėja buvo paskelbta 1994 m. Pasaulinės žemės dienos metu kovo 21 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lietuvą programos idėjos pasiekė 1999 m. Buvo surengtas pirmasis pažintinis seminaras, kuriame GLOBE programa pristatyta šalies ugdymo institucijų atstovams.
Gamtos mokykla dalyvauja programoje nuo 2004 m. Per tą laiką, koordinavimo centro duomenimis, išsiųsta per 5600 duomenų. Mokyklos mokiniai vykdo atmosferos ir fenologinius stebėjimus pagal tris Globe metodikas – medžių sužaliavimas pavasarį (Green up), medžių lapų spalvos kitimas ir lapų metimas (Green down) bei debesų stebėjimas (Clouds). Programą koordinuoja vyresnioji metodininkė Rima Ivanauskienė.
2018 m. pagal tarptautinės programos Globe reikalavimus ir taisykles duomenų apdorojimo centrui Jungtinėse Amerikos Valstijose perduota apie 500 stebėjimo duomenų, atliktų mokyklos mokinių ir mokytojų pastangomis.
Įgyta patirtimi mokiniai dalijasi respublikinėje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Globe programos konferencijoje, kasmet parengdami pranešimus, pagrįstus stebėjimais. Remiantis tyrinėjimų rezultatais, 2018m. parengtas pranešimas „GLOBE programos įgyvendinimas Panevėžio gamtos mokykloje“ ir perskaitytas konferencijoje „Mano indėlis į pasaulinius aplinkosaugos stebėjimus“ (pranešimo autorės, programos „Žemei reikia draugų“ mokinės I. Petraitytė ir A. Rapkevičiūtė, vadovė – mokytoja metodininkė Rima Ivanauskienė ).