GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA

Gamtosauginis

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA – tarptautinė aplinkosauginio valdymo ir sertifikavimo programa švietimo įstaigoms. Nuo 2004 m. Gamtosauginių mokyklų programa įgyvendinama Lietuvoje.
Panevėžio gamtos mokykla sėkmingai dalyvauja veiklose nuo 2009 metų. Programą koordinuoja metodininkė Valda Briedienė
•UNESCO ir Jungtinių Tautų Aplinkos programa (UNEP) pripažino Gamtosauginių mokyklų programą švietimo darniam vystymuisi modeliu.
•Gamtosauginių mokyklų programa turi ryšį su JT Darnaus vystymosi tikslais 2015-2030.
Gamtosauginės mokyklos yra fundamentali iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas, tapti bendruomenių pokyčių lyderiais. Tai ideali priemonė gerinti įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę
Naudojama Septynių žingsnių metodika padeda siekti maksimalių aplinkosauginių pokyčių.
2019 m. įvykdyti pagrindiniai 7 programos žingsniai į gamtosauginę veiklą įtraukė visą mokyklos bendruomenę:
Atnaujintas mokyklos Gamtosauginis komitetas 2019;
• Atliktas aplinkosauginis auditas mokykloje;
Įgyvendintas 2019 m. veiksmų planas;
• Atliktas veiklos įvertinimas;
• Gamtosauga nuolat integruojama į mokymosi procesą;
• Įtraukiama mokyklos bendruomenė;
Sukurtas gamtosauginis kodeksas.
2019 metais Panevėžio gamtos mokyklai už aktyvią aplinkosauginę veiklą
dešimtą kartą įteiktas tarptautinis Žaliosios vėliavos apdovanojimas ir
Tarptautinis gamtosauginių mokyklų sertifikatas