Renginiai

Paukščių globos akcija „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę 2020-2021"

  • Paskelbta: 2021 m. sausio 22 d., Penktadienis 10:08

Daugiau informacijos rasite paspaudę ant nuotraukos

Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas"

Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“

II korpusas 

Panevėžio regos centras „Linelis“ 
 Dobilas  Draugyste II  Linelis
 Panevėžio lopšelis-darželis „Riešutėlis"  Panevėžio lopšelis-darželis „Taika"  Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“
 Riesutelis  Taika  Zibute
 Panevėžio gamtos mokyklos  „Gamtos klasės” būrelis  Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis"  Rožyno progimnazijos 2a klasė
 GMRima  Kastytis  Rozyno 2a
„Saulėtekio“ gimnazijos 3c klasė Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“ Panevėžio „Vilties“ progimnazija 2 b klasė
Sauletekis Vaikyste Vilties 2b
Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvinas“  Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė" (I korpusas)  Panevėžio gamtos mokyklos grupė „Mes gamtos vaikai“
Zilvinas  Draugyste  GM Cingiene
Panevėžio lopšelis-darželis „Jūratė“ Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 4a klasė
Jurate Kurciuju Lipniuno
Panevėžio „Saulėtekio" progimnazijos 2d klasė Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“

Paliūniškio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriaus

„Boružiukų“ ir „Drugelių“ grupės

Sauletekio  Sigute1 Tiltagaliai

Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė"

„Drugelių“ grupė

Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė" „Saulutės" grupė

Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė"

„Mėnulio" grupė

Zvaigzdute drugeliai Zvaigzdute saulute Zvaigzdute menulio
Panevėžio „Beržų“ progimnazijos 4a klasė

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio

"Lašiukų" grupė

Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinės mokyklos JMBS

„Lutučiukai“ ir „Eiguliukai“

Berzu Ramanausko Mieziskiai

Panevėžio Paliūniškio pagrindinės mokyklos JMBS

būrelis „Gamtos bičiuliai“

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Pušynėlis" Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“
Paliuniskio Pusinelis Ruta
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos 2d klasė Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ „Viščiukų“ grupė  Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“
Vilties Zvaigzdute  Pasaka
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio „Rožės žiedelio" grupė Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos 2c klasė Panevėžio lopšelis – darželis ,,Varpelis“
Ramanausko Saltinio 2c Varpelis
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos 1b klasė  Panevėžio lopšelis-darželis „Diemedis“  Panevėžio lopšelis-darželis „Voveraitė“
Vilties1b  Diemedis  Voveraite

Kūrybinių darbų konkursas „Neįprastas Kalėdų džiaugsmas"

  • Paskelbta: 2020 m. gruodžio 17 d., Ketvirtadienis 06:11
Kaled01
Kaled02
Kaled03
Kaled04
Kaled05
Kaled06
Kaled07
Kaled08
Kaled09
Kaled10
Kaled11
Kaled12

Nebūtina viską pirkti, kartais geriau pagaminti pačiam. Puoselėjant šią idėją, Gamtos mokykla organizavo kūrybinių darbų konkursą „Neįprastas Kalėdų džiaugsmas“. Tai vienas iš Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamo aplinkosaugos švietimo projekto „Aplinkai draugiškas panevėžietis“ renginių.  Konkurse dalyvavo Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai (5-7m.) ir Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1 – 8 klasių mokiniai. Dalyviai buvo skatinami natūraliomis, neįprastomis priemonėmis sukurti savitą kalėdinės eglutės žaisliuką ir jo nuotrauką atsiųsti organizatoriams. Dėl karantino ribojimų konkursas vyko nuotoliniu būdu.  Organizatoriai sulaukė 91 kūrybinių darbų nuotraukos iš 21 Panevėžio miesto ugdymo įstaigos, dalyvauti konkurse ugdytinius inicijavo 41 pedagogas. Labiausiai konkurso nuostatus atitikusius  kūrybinius darbus matote nuotraukose. Patys gražiausi ir jaukiausi žaisliukai – tie, kuriuos pasigaminame patys. Savo kūrybiniais darbais vaikai pasipuošė mokyklų, darželių erdves.

Tradiciniai, bet šįmet kitokie neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto renginiai Panevėžio gamtos mokykloje

  • Paskelbta: 2020 m. gruodžio 17 d., Ketvirtadienis 06:11

Prevencija01
Prevencija02
Prevencija03
Prevencija04
Prevencija05
Prevencija06
Prevencija07
Prevencija08
Prevencija09
Prevencija10
Prevencija11
Prevencija12
Prevencija13
Prevencija14
Prevencija15
Prevencija16
Prevencija17

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Noriu būti saugus“ yra tęstinis, vykdomas Gamtos mokykloje nuo 2008 m. Siekdami, kad projekto veiklos būtų efektyvesnės ir jose dalyvautų įvairaus amžiaus vaikai ir jaunuoliai iš įvairių Panevėžio miesto vietų, turintys skirtingą socialinę patirtį, projektą vykdome kartu su socialiniais partneriais.
Tris Panevėžio miesto mokyklas: Beržų ir „Ąžuolo“ progimnazijas bei Gamtos mokyklą, dalyvaujančias tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje, sieja ir daugiau bendrų veiklų. Jau ketvirti metai šios mokyklos, pasirašę jungtinės veiklos bendradarbiavimo sutartį, vykdo neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektus, finansuojamus Panevėžio savivaldybės lėšomis.
Jungtinės veiklos bendradarbiavimo sutartyje įstaigos įsipareigojo suorganizuoti keletą konkrečių projekto bendrų veiklų. Beje, tik viena tokių veiklų, kurioje sudalyvavo visų trijų mokyklų mokinių atstovai - rugpjūčio 12-14 dienomis Gamtos mokykloje vykusi dieninė 3 valandų stovyklėlė lauko sąlygomis „Bendraminčių rytmečiai“, užėmusi įvairiapuse veikla 15 projekto dalyvių. Mokiniai, skatinami vadovių, dalinosi informacija ir žiniomis apie neigiamus socialinius veiksnius, jų prevenciją. Stovyklautojai, įgiję naujų draugų, pramogavo, sportavo, kepė sumuštinius, globojo mokyklos gyvūnus, daržininkavo, mėgavosi vandens malonumais, bendravo prie mokyklos laužo, aktyviai leido laiką Prekybos ir pramogų centro „Rožynas“ boulingo klube bei užsiėmė kita prasminga, kūrybinga veikla gamtinėje aplinkoje.

Skaityti daugiau: Tradiciniai, bet šįmet kitokie neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto renginiai...

Gamtos mokykloje buvo vykdomas projektas „Gamtos taku“

  • Paskelbta: 2020 m. gruodžio 7 d., Pirmadienis 06:01

1
2
3
4
5
6
7

2020 m. spalio-lapkričio mėnesiais Gamtos mokykloje buvo vykdomas projektas „Gamtos taku“. Mokyklos būrelius lankantiems mokyklinio amžiaus vaikams buvo organizuotas turiningas, edukacija grįstas laisvalaikis. Ugdant vaikų atsakingo vartotojo įpročius ir skatinant prisidėti prie aplinkos tausojimo, vaikai buvo mokinami rūšiuoti atliekas, naudoti daugkartinius maišelius. Juos kūrybinėse dirbtuvėlėse patys dekoravosi augalų motyvais. Gerų emocijų vaikams paliko užsiėmimas mokyklos darže, kuomet nuiminėjo pupelių derlių jas rūšiavo, tyrinėjo, skaičiavo kolekcijoje esamas pupelių rūšis. Pupeles panaudojo ne tik sriubos virimui, bet ir papuošalų gamybai. Formuojant sveikos gyvensenos pagrindus vyresnių klasių mokiniai analizavo žymaus lietuvių filosofo V.Vydūno požiūrį į sveikatą, grožį, dvasingumą. Užsiėmimuose apie gyvūnus mokiniai formavosi atsakingą požiūrį į gyvąją gamtą ir žmogaus elgesį su jais. Karantino metu projekto veiklos organizuotos nuotoliniu būdu virtualioje erdvėje. Vaikai piešė Gamtos mokyklos gyvūnus, kūrė jų aprašymus. Rinko informaciją apie sraiges, įvairia technika jas kūrė. Artėjant gražiausioms metų šventėms vaikai savo namus pasipuošė adventiniais vainikais.
Vaikų dalyvavimas projekto veiklose ugdė gamtosaugines vertybes, atsakomybės jausmą už supančią aplinką, mokiniai įgijo naujų gebėjimų, žinių, patirties.

Pasaulinės gyvūnų dienos renginys

  • Paskelbta: 2020 m. spalio 15 d., Ketvirtadienis 09:39
gyv01
gyv02
gyv03
gyv04
gyv05
gyv06
gyv07
gyv08
gyv09
gyv10
gyv11
gyv12
gyv13
gyv14
gyv15
gyv16
gyv17
gyv18
gyv19
gyv20
gyv21
gyv22
gyv23

Šiltą ir šviesią 2020 m. spalio 6 dieną Gamtos mokykloje šurmuliavo būrys vaikų, susirinkusių į kasmetinį renginį „Šv. Pranciškus - mažesnių už mus globėjas“, skirtą paminėti Pasaulinę gyvūnų dieną. Šią dieną buvo stengiamasi atkreipti vaikų dėmesį į gyvūnų globos ir gerovės klausimus, ugdyti suvokimą, kad elgesys su gyvūnais yra kiekvieno žmogaus sąmoningumo ir kultūros lygio atspindys. Vaikai, pasipuošę gyvūnų kaukėmis, aiškino, kodėl tokie svarbūs mūsų gyvenime yra gyvūnai ir Šventasis Pranciškus - pirmasis gyvūnų globėjas, linksmino susirinkusius dainelėmis ir šokiais.
Šventės metu apdovanoti gamtinių koliažų konkurso „Mano augintinis = mano draugas“ diplomantai. Konkursui darbus pristatė 372 autoriai, juos rengė 73 mokytojai iš 26 miesto ir rajono švietimo įstaigų.

Gamtos mokykla dalyvavo parodoje „EXPO Aukštaitija 2020“

  • Paskelbta: 2020 m. spalio 2 d., Penktadienis 10:17
expo01
expo02
expo03
expo04
expo05
expo06
expo07
expo08
expo09
expo10
expo11
expo12
expo13

2020 m. rugsėjo 25-27 dienomis Gamtos mokykla dalyvavo parodoje „EXPO Aukštaitija 2020“ „Cido“ arenoje. Panevėžio miesto savivaldybės stende atstovavome ekologijos kryptį, pristatėme mokyklą. Metodininkai organizavo parodos lankytojams įvairias veiklas: buvo užduodami klausimai atliekų rūšiavimo tema, atliekamos linksmos užduotys, siūloma atpažinti kvapiuosius augalus, diskutuojama apie jų panaudojimą buityje, pristatomos ekologiškų žaidimų iš gamtinės medžiagos idėjos, augalų antspaudais dekoruojami daugkartiniai pirkinių maišeliai, atpažįstami medžių lapai ir vaisiai ir kt. Parodos lankytojai aktyviai dalyvavo siūlomose veiklose, džiaugėsi sužinoję sau naujų dalykų apie aplinkosaugą, žadėjo taikyti juos kasdieniame gyvenime.

Ekologinė-edukacinė akcija „Rudens kraitelė 2020"

  • Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 12:13
Kraitele01
Kraitele02
Kraitele03
Kraitele04
Kraitele05
Kraitele06
Kraitele07
Kraitele08
Kraitele09
Kraitele10
Kraitele11
Kraitele12
Kraitele13
Kraitele14
Kraitele15
Kraitele16

Rugsėjo 22, 23 ir 24 dienomis Panevėžio gamtos mokykloje vyko tradicinė Panevėžio regiono ekologinė-edukacinė akcija „Rudens kraitelė 2020". Akcijos metu į Gamtos mokyklą pristatyta apie 1700 kg rudens gėrybių: daržovių, vaisių, grūdų, šiaudų spudulų. Visos gėrybės bus naudojamos mokyklos gyvūnų šėrimui ir jų gerovei. Akcijoje dalyvavo Panevėžio miesto 25 ikimokyklinės įstaigos, 10 mokyklų, 8 įstaigos iš Panevėžio ir Pasvalio rajonų.
Už gerumą ir aktyvią aplinkosauginę veiklą dėkojame:
Panevėžio lopšeliams-darželiams: Kastyčio Ramanausko, „Draugystė”, „Jūratė“, „Žilvinas“, „Nykštukas”, „Vyturėlis“, „Pušynėlis”, „Kastytis”, „Sigutė“, „Riešutėlis”, „Voveraitė”, „Taika”, „Varpelis“, „Žvaigždutė“, „Gintarėlis”, „Vaikystė“, „Dobilas“, „Papartis“, „Žilvitis“, „Diemedis“, „Pasaka“, „Puriena“, „Vaivorykštė“, „Žibutė“, Panevėžio regos centrui „Linelis” ir Panevėžio Kazio Ūdros Sodui.
Panevėžio miesto mokykloms: Kazimiero Paltaroko ir Vytauto Žemkalnio gimnazijoms, Rožyno, Beržų, „Vilties“, „Saulėtekio”, „Žemynos“ progimnazijoms, Mykolo Karkos pagrindinei mokyklai, Gamtos mokyklos būreliams bei Panevėžio Socialinių paslaugų centro jaunuolių su negalia dienos centrui.
Panevėžio rajono ugdymo įstaigoms: Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijai, Dembavos progimnazijai, Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“, Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriui, Miežiškių pagrindinei mokyklai, Pažagienių mokyklai-darželiui.
Geradariams iš kaimyninio Pasvalio rajono: Pasvalio rajono Vaškų gimnazijai ir Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ bendruomenei.

Paukščių globos akcija 2020

  • Paskelbta: 2020 m. vasario 5 d., Trečiadienis 11:28

Paukščių globos akcija „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę 2019-2020"


Daugiau informacijos rasite paspaudę ant nuotraukos

Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė II“ Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla Panevėžio lopšelis-darželis „Riešutėlis“
Draugyste II Kurciuju Riesutelis
Panevėžio lopšelis-darželis „Varpelis“ Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvinas“
Varpelis Zibute Zilvinas
Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“  Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos būrelis „Margaspalvė genio kalvė“  Panevėžio lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Zvaigzdute  Azuolas  Gintarelis
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 1 klasė Panevėžio gamtos mokykla Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija
Mikalausko pgm  Saltinio progimnazija
Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“ Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis
 Dobilas1 Kastytis 1 Ramanausko 1
Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“  Panevėžio lopšelis-darželis „Jūratė“  Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“
Sigute 1  Jurate  Pasaka
Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“ Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis“ Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“
Puriena Pusinelis Taika
Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ - I Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ - II Panevėžio „Vilties" progimnazijos 1b klasė
Vaivorykste1  Vaivo2 Vilties1b
Panevėžio „Vilties" progimnazijos 4b klasė    
Vilties4b    

Gamtos mokykloje vyko akcija „Padėka už džiaugsmą“

  • Paskelbta: 2020 m. sausio 17 d., Penktadienis 09:05
Eglute01
Eglute02
Eglute03
Eglute04
Eglute05
Eglute06
Eglute07
Eglute08
Eglute09

Esame dėkingi aplinkai draugiškiems panevėžiečiams, kurie nupuoštas kalėdines eglutes ir šiemet pristatė į Gamtos mokyklą ir sudalyvavo akcijoje „Padėka už džiaugsmą“. Sausio 7, 8 ir 9 dienomis į Panevėžio gamtos mokyklą pristatytos 78 eglutės, apie 80 šakų. Su Kalėdų eglutėmis, puošusiomis darželių grupes ir mokyklų klases, pagarbiai pasielgė lopšelių-darželių „Rūta“, „Jūratė“ auklėtojos ir ugdytiniai, Gamtos mokyklos mokiniai bei Panevėžio rajono Dembavos progimnazijos 4 klasės „Lutučiukų“ klubo nariai“. Specialiu prizu apdovanota aplinkai draugiška Trinkūnų šeima iš Panevėžio rajono Dembavos gyvenvietės. Jie į Gamtos mokyklą atvežė 18 eglučių, apie 30 šakų. Beje, ši šauni šeima „eglučių gelbėtojais“ tampa jau dvyliktus metus. Šeštus metus iš eilės savąją kalėdinę eglutę atveža ir panevėžiečių Lukoševičių šeima: Arnas ir Danielė, lydimi mamos Gražinos. Džiugu, kad į šį, jau gražia tradicija tapusį renginį, kasmet įsijungia vis nauji dalyviai: šeimos iš aplinkinių Gamtininkų, Rožyno, Liekupio vietos bendruomenių, mokyklų, lopšelių-darželių bendruomenės, pavieniai lankytojai. Renginio dalyviaiįrašyti į „Aplinkai draugiško panevėžiečio“ sąrašus bei apdovanoti padėkos raštais ir rėmėjų prizais.

Vyko Pasaulinės AIDS dienos protmūšis: „AIDS geriau žinoti 19“

  • Paskelbta: 2020 m. sausio 6 d., Pirmadienis 09:43
Protmusis1
Protmusis2
Protmusis3
Protmusis4
Protmusis5
Protmusis6

Panevėžio gamtos mokykla ir Gamtininkų vietos bendruomenė organizavo ULAC skelbtą iniciatyvą: Pasaulinės AIDS dienos protmūšį: „AIDS geriau žinoti 19“. Protmūšis – tai intelektualus žaidimas, kurio metu dalyviai varžėsi, kas greičiau atsakys į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse. Dalyvavo Gamtos mokyklos „Jaunųjų tyrėjų“ ( vadovė R. Jakštonienė), „Gamta - mano draugas“ (vadovė V. Vanagienė) būreliai, Gamtininkų vietos bendruomenės nariai ir SOS agentūros Panevėžio skyriaus atstovai. Renginys vyko socialinių partnerių SOS agentūros patalpose. Dalyviai apdovanoti Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) padėkomis, vaišinosi arbata ir sausainiais, bei vaisiais. Renginį vedė metodininkė Regina Jakštonienė.