Edukacinės programos

Edukacinės programos mokiniams

  • Paskelbta: 2019 m. sausio 8 d., Antradienis 08:27

„PRIE LAUŽO: MOKAUSI IŠKYLAUTI GAMTOJE“

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-4 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama balandžio-spalio mėnesiais.

* Aiškinsis kaip parinkti vietą laužavietei ir kaip ją įsirengti;
*išmoks nustatyti vėjo kryptį parankinėmis priemonėmis;
* žaisdami aptars saugaus elgesio prie laužo taisykles;
* pasiruoš įkuras laužui;
* išmoks sukrauti laužą skirtingais būdais;
* žais judriuosius žaidimus, dalinsis iškylavimo įspūdžiais prie degančio laužo;
* sutvarkys laužavietę ir poilsiavietės aikštelę pasibaigus iškylai.

 

„PIRKDAMAS – MĄSTAU, RŪŠIUODAMAS - TAUPAU“
Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-4 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Kalbėsis apie žmogaus atsakomybę saugant gamtą ir aplinką;
* aiškinsis taupaus ir tausojančio vartojimo svarbą, atliekų rūšiavimo naudą;
* susipažins su perdirbimo ir rūšiavimo simboliais;
* mokysis praktinėje veikloje rūšiuoti buitines atliekas;
* atliks kūrybines užduotis panaudojant buitines atliekas;
* įgis elementarų supratimą apie atliekų tvarkymą Panevėžio regione.

 

„NAMINIAI GYVULIAI IR PAUKŠČIAI“

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-4 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su „Gaspadinės“ ūkyje laikomais naminiais gyvuliais ir paukščiais;
* aptars, kokią naudą teikia gyvūnai žmonėms;
* išsiaiškins kaimo sodyboje gyvūlių priežiūrai naudojamų daiktų paskirtį;
* mokysis vyti virvę;
* atliks praktinį darbą, priskirdami kiaušinius ir plunksnas konkretiems paukščiams;
* atsakinės į sumanius viktorinos klausimus įtvirtindami įgytas žinias.

 

„MŪSŲ SODŲ PAUKŠČIAI“
2 klasės mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su dažniausiai sutinkamais sodų paukščiais;
* aiškinsis, kokie reikalingi paukščiams namai;
* sužinos, ką ir kur jie lesa, sudarys pasirinkto paukščio meniu;
* bandys atskirti sodo paukščius iš jų balsų įrašų;
* įsivertins savo žinias.

 

„MIŠKO GYVŪNAI“
3 klasės mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su Lietuvos miškų gyvūnais;
* „apgyvendins“ miško gyvūnus vaizdžiajame miško plane;
* sužinos, kuo jie minta, kaip įrengia savo namus, kaip augina vaikus;
* dalyvaus lietimo pojūčių konkurse „Kam tai priklauso?“;
* spręs kryžiažodį.

 

„PLĖŠRIEJI IR VANDENS PAUKŠČIAI“
4 klasės mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Aptars Lietuvos paukščių įvairovę;
* išmoks skirti plėšrius ir vandens paukščius;
* mokysis pažinti keletą paukščių iš jų balsų;
* atliks praktinį darbą skiriant plasnojamąsias, pūkines, kontūrines plunksnas;
* tyrinės plunksnos sandarą mikroskopu.

 

„SUSIPAŽINKIME:VANDUO“

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-5 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Diskutuos apie vandens reikšmę gyvybės egzistavimui Žemėje, jo taupymą;
* aptars vandens būsenas ir jų savybes;
* atliks praktinius stebėjimus, bandymus, eksperimentus su vandeniu;
* išmoks naudotis bandymams skirtomis priemonėmis;
* išsiaiškins vienos medžiagos būsenos virsmą kita kintant temperatūrai;
* dalyvaus žaidybinėse situacijose, estafetėse.

 

„MANO MAŽASIS DRAUGAS“
Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-5 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su gyvūnėlių, laikomų namuose, įvairove;
* sužinos apie gyvūnų asmeninius daiktus;
* susipažins praktinėje veikloje su jų namais;
* sužinos, kaip ir kuo lesinti bei šerti augintinius;
* įrengs pasirinktam gyvūnui namus.

 

„ŠVIETIMAS APIE GYVŪNŲ GEROVĘ“
1-5 klasės mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su pagrindiniais gyvūnų poreikiais ir jų laisvėmis;
* žais žaidimą- spėlionę „ Kas šių daiktų šeimininkas?;
* žiūrės filmuką apie naminių gyvūnų priežiūrą;
* atliks užduotį „Surask gyvūnui šeimininką“;
* dalyvaus edukacinės pasakos „Kaip Rainis namų ieškojo“ kūrime;
* reflektuos kalbėdami apie gyvūnų poreikius ir laisves.

 

„MĖLYNAS LINO GYVENIMAS“

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-6 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Mokysis atpažinti liną kitų augalų tarpe;
* susipažins su lino, kaip augalo, sandara ir savybėmis;
* ieškos lino supergalių panaudojimo pramonėje ir buityje;
* atpažins įvairius lino produktus;
* atgamins lino gyvenimo kelią nuo sėklos iki gaminio edukaciniame žaidime.

 

„BIČIŲ GYVENIMAS“

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-6 klasių mokiniams
Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Aiškinsis bičių gyvenimo principus tikrame daugiaaukščio tipo avilyje;
* susipažins su bičių motinėlės, bitelių darbininkių, gražuolių tranų pareigomis;
* aptars bičių reikšmę žmogaus ir augalų gyvenime;
* susipažins su medingaisiais augalais, skanaus medų;
* įmituos „Bičiulių” pokalbį, prisimindami bitininkystės tradicijas, papročius.

 

„KNYGOS DRAUGAS“

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir 1-6 klasių mokiniams

Veikla (1 val.) organizuojama visus metus.

* Diskutuos, kaip atliekas galima prikelti antram gyvenimui;
* gilinsis į knygos draugo – skirtuko- istoriją, puošimo būdus.
* analizuos džiovintų augalų savybes ir jų panaudojimą kūrybiniuose darbeliuose;
* susipažins su augalų džiovinimo būdais, sąlygomis, priemonėmis;
* pasigamins gamtine medžiaga dekoruotą knygos skirtuką;
* patirs kūrybinio darbo džiaugsmą.

 

„ATLIEKOS – GYVŪNŲ ŽUDIKĖS“

1-6klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Aptars požiūrį į gamtos teršimą atliekomis, poveikį klimato kaitai;
* nagrinės atliekas, kurios, paliktos gamtoje, gali tapti mirtinais spąstais gyvūnams;
* ieškos sąsajų tarp įvairių rūšių gyvūnų ir atliekų, nešančių jiems mirtį;
* dalyvaus Skardinės, Stiklinės ir Laikraščio „gelbėjimo akcijoje“;
* atliks kūrybinę-pažintinę užduotį, panaudojant atliekas ir gamtinę medžiagą.

 

„INKILAI – UOKSINIŲ PAUKŠČIŲ NAMAI“

1-8 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su artimiausios aplinkos uoksiniais paukščiais;
* analizuos vaizdinę informaciją apie paukščius, lizdus, inkilus;
* vertins inkilų gamybai naudojamų medžiagų kokybę;
* mokysis įvertinti inkilų gamybos klaidas ir pasekmes paukščių gerovei;
* atliks praktinę inkilo išmatavimo ir kokybės įvertinimo užduotį;
* nustatys, kokiai paukščių rūšiai yra tinkamas konkretus inkilas.

 

„BESTUBURIAI IR STUBURINIAI GYVŪNAI

5-6klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su Gamtos mokyklos stuburiniais ar bestuburiais gyvūnais;
* analizuos praktinėje veikloje bestuburių ir stuburinių gyvūnų požymius;
* priskirs gyvūnus reikiamai sistematinei grupei interaktyvioje veikloje;
* jungs pagal sistematiką giminingus gyvūnus viktorinoje „Rask mano giminaitį“;
* reflektuos apie praktinės patirties naudą mokantis zoologiją.

 

„DARNUS IR SVEIKAS“
7-8 klasių mokiniams

Veikla (45 min.) organizuojama visus metus.

* Susipažins su žymaus lietuvių kultūros veikėjo V. Vydūno pažiūromis
apie sveikatą ir dvasingumą;
* atliks savo kūno masės indekso skaičiavimus;
* atliks tiriamąjį darbą mikroskopu;
* sužinos apie organinių ir mineralinių medžiagų svarbą organizmo sveikatai;
* sudarys vienos dienos valgiaraštį pagal subalansuotos mitybos principus;
* nubraižys variacinę kreivę, atspindinčią grupės kūno kompozicijas.