NVŠ programos

Mokykloje įgyvendinamos neformaliojo aplinkosauginio švietimo programos:

„ŽALIAS VAIKO PASAULIS“
Programa orientuota į priešmokyklinio amžiaus vaikus. Gamtosauginė vaiko patirtis įprasminama formuojant dorinį jo santykį su aplinkiniu pasauliu, suteikia vaikams pirmąsias elementarias aplinkosaugines žinias ir skatina jas pritaikyti praktinėje veikloje. Ugdymo turinys orientuotas į praktines veiklas, užsiėmimus lauke, STEAM metodų taikymą ir apima šias temas: vandens, šviesos, oro, vėjo, dirvožemio karalystės; mūsų draugai augalai ir gyvūnai; sveikas gyvenimo būdas; būk saugus gamtoje. Daugiau informacijos apie programą čia ...

„ŽALIA GAMTOS ŽINIA“
Programa orientuota į 1-4 klasių mokinius. Ji skirta ugdyti vaiko pažinimo kompetencijas per artimiausios gamtinės aplinkos tyrinėjimą. Užsiėmimų metu lavinami mokinių praktiniai augalų ir gyvūnų pažinimo gebėjimai, priežiūros ir globos įgūdžiai, formuojamos vaiko elgesio nuostatos, palankios gamtos tausojimui. Ugdymo turinys apima šias temas: aplinka ir žmogus; žaliasis Žemės skėtis (augalija); gyvūnai šalia mūsų; būk saugus gamtoje. Daugiau informacijos apie programą čia ...

„ATRADIMŲ ŽALIAS KELIAS“
Programa skirta 5-8 klasių mokiniams. Užsiėmimų metu sudaromos sąlygos mokinių saviraiškai per pasirinktos integruotos srities veiklų įgyvendinimą, plėtojamos mokinių gamtamokslinės kompetencijos ir visuminis aplinkos pažinimas, formuojamos vertybinės nuostatos – emocinis ryšys su supančia aplinka, noras aktyviai veikti. Ugdymo turinys susideda iš šių temų: artimosios aplinkos floros ir faunos pažinimas, „Aš galiu“ (laisvai mokytojo ir vaikų pasirenkama veikla, susijusi su vienu iš integruojamų dalykų. kai įgyvendinami specifiniai praktiniai darbai ar projektinė veikla pagal pasirinktos srities paskirtį, siejant su neformaliojo aplinkosauginio švietimo programos turiniu), praktinės veiklos, skatinančioms aktyviai veikti, saugi aplinka. Daugiau informacijos apie programą čia ...