NVŠ programos

Mokykloje įgyvendinamos neformaliojo ekologinio švietimo programos:


„GAMTOS TAKELIU“ - skirta perteikti ekologijos žinių pradmenis priešmokyklinio amžiaus vaikams. Veiklose taikomi patirtinio mokymo/si metodai, siekiant mokymosi ir gyvenimo darnos, ugdymo procesą siejant su situaciniu ugdymu ir tikslingai panaudojant Gamtos mokyklos edukacines erdves bei metodinę bazę. Ugdomos mokinio sveikos gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo vertybinės nuostatos. Daugiau informacijos apie programą čia ...

„KAIP PRIJAUKINTI LAPĘ“ – skirta stiprinti 7-12 metų mokinių pozityvų emocinį santykį su supančia aplinka. Formuojami ekologijos ir aplinkos technologijų žinių pradmenys tyrinėjant artimiausią gamtinę aplinką, gamtinius procesus bei gamtines medžiagas. Lavinami gebėjimai tvarkyti aplinką, kurti gamtos grožį, atlikti ir pristatyti nesudėtingas aplinkosaugos kūrybines užduotis. Formuojami praktiniai augalų ir gyvūnų auginimo ir priežiūros įgūdžiai. Daugiau informacijos apie programą čia ...

„ŽEMEI REIKIA DRAUGŲ“ – skirta plėsti 13-16 metų mokinių ekologijos ir aplinkos technologijų žinias, praktinių gebėjimų lauką, formuoti atsakingą, gamtą tausojantį elgesį. Plėtojamos mokinių lokalios aplinkos pažinimas ir gamtamokslinės kompetencijos. Formuojamos vertybinės nuostatos, užtikrinančios emocinį ryšį su supančia aplinka, skatinančios domėjimąsi naujais aplinkos technologijų dalykais, norą aktyviai veikti. Daugiau informacijos apie programą čia ...