Rekvizitai

„Aš ir tu – mes visi kartu!“

as1
as2
as3
as4
as5
as6

Gamtos mokyklos programas lankantys mokiniai susirinko į smagų ir turiningą vasaros pikniką. Tai neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto renginys, finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės, skirtas vaikų socializacijai ir mokslo metų veiklų apibendrinimui. Daug šurmulio ir gerų emocijų sklandė parke: dalyviai atlikinėjo užduotėles, vyko linksmosios rungtys, buvo iškylaujama. Vaikai išbandė save įvairiose veiklose, buvo kūrybiški, smalsūs, aktyvūs, bendravo, pasitikrino per metus įgytas žinias, įsivertino.   2022-2023 m. m. Gamtos mokyklos  aplinkosauginio švietimo programas   lankė 384 mokiniai.     Išklausiusiems programą (dalyvavusiems ne mažiau kaip 60 procentų užsiėmimų) išduodami  neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.  Šventę vainikavo jų  įteikimas. Įvertintomis kompetencijomis džiaugėsi   73 vaikai baigę programą „ATRADIMŲ ŽALIAS KELIAS“,  154  dalyvavę  programoje  „ŽALIA GAMTOS ŽINIA“ ir 146 lankę programą  „ŽALIAS VAIKO PASAULIS“